Znečišťování vod v krasových územích

vzdělávací akce
Znečišťování vod v krasových územích

Kras je specifická část krajiny, jejíž podklad je tvořen především rozpustnými horninami a minerály. Díky působení povrchové a podzemní vody vznikají unikátní jeskynní komplexy a další krasové jevy.  Kvalitou resp. znečišťováním těchto vod v Hranickém krasu se zabývala Ing. Petra Oppeltová, PhD. z Mendelovy univerzity. Na odebíraných vzorcích jak z povrchových a mělce podpovrchových vod, tak i z hluboce podzemních zdrojů (lázeňské vrty, potápěči odebírané vzorky z hloubky až 60 m) byly provedeny chemické analýzy, které potvrdily přítomnost pesticidů a léčiv, tzv. organické kontaminanty.

Židovský obecní dům
Otevírací doba
duben, květen, červen, září, říjen    
Po ZAVŘENO  
Út - Pá 10 - 17  
So, Ne, svátky 13 - 17  

Poslední prohlídka expozice v 16.30 .

 

červenec a srpen

 
Po ZAVŘENO
Út- Pá, So, Ne, svátky 10 - 17

 

Židovský obecní dům
Bílkova 7
Boskovice 680 01

tel. 702049052