Co mají společného ptáci Izraele a naše zemědělská krajina?

vzdělávací akce
Co mají společného ptáci Izraele a naše zemědělská krajina?

Tématem bude současná krize zemědělské krajiny
spojená s drastickým úbytkem hmyzu a dalších organismů, vysycháním pramenů, klimatickými extrémy atd.
Následovat bude prohlídka výstavy s komentářem věnovaným migraci ptáků, cestám jejich tahu (patří mezi ně mimo jiné právě Blízký východ) a ohrožení tažných ptáků jak u nás,
tak na trase mezi hnízdištěm a zimovištěm.
Aktuální problémy nastíní RNDr. Hynek Skořepa, přírodovědec muzea.