Prodejna

Kniha „Jménem zákona, stůj!“ s podnázvem „Z historie četnictva na Boskovicku“ je výsledkem badatelského zájmu historika boskovického muzea PhDr. Matěje Otta. V průběhu let na toto téma napsal několik dílčích článků a v roce 2023 uspořádal...
Ku příležitosti připomínky 800 let od první zmínky o Boskovicích připravilo muzeum pro město knihu, která rekapituluje historii města od roku 1222 až do současnosti. Vznikala téměř pět let a podílel se na ní kolektiv 25 autorů. Výsledkem...
Boskovice synagogue. Guide in English. Text: Olga Sixtová, Daniel Polakovič and Arno Pařík. Pictures: Dana Cabanová a Petr Kliment.
Publikace Přírodní poměry Boskovicka vychází jako první svazek Vlastivědy Boskovicka, přináší informace o neživé i živé přírodě na Boskovicku a vývoji zdejší krajiny, včetně lidských vlivů, působících na krajinu v minulosti a současnosti...
Třetí svazek Vlastivědy Boskovicka je zaměřený především na proměny historického osídlení této části regionu. Publikace je chronologicky členěna a nabízí jasný přehled o pravěkém, protohistorickém a raně středověkém vývoji celého regionu od...
Počátky boskovické muzejní archeologie jsou nerozlučně spojeny s výzkumy na keltském oppidu Staré Hradisko poblíž Prostějova, jež od roku 1907 prováděli František Lipka a Karel Snětina se svými přáteli z Muzejního spolku v Boskovicích...
VYPRODÁNO Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. Jedná se o druhý svazek Vlastivědy Boskovicka, který je věnován jevům tradiční lidové kultury a dialektu. Území, vymezené hranicemi bývalého Boskovického okresu, představuje z etnografického...
Katalog vznikl k výstavě o kdysi významném rodu pánů z Boskovic. Boskovicové spoluutvářeli dějiny Moravy od sklonku 13. do konce 16. století. Členové rodu se objevovali ve společnosti nejpřednějších mužů země a v královských službách...
Publikace v Boskovicích, Kubínově rodišti, připomíná 50. výročí úmrtí tohoto mimořádného malíře. Široký rozsah díla Otakara Kubína se podařilo představit díky kurátorovi panu Petru Ingerle, který výstavu včetně katalogu připravil a...
Katalog k výstavě, která se vztahuje k objevu Muchova divadelní opony z Doubravice. Publikace zpracovává životní události mladého malíře, jehož osud přivedl také do boskovického regionu, i tvorbu z tohoto období. Muzeu se na výstavu...
"Otec Špidlík měl neobyčejný dar - prostým a jednoduchým jazykem předávat hluboký obsah, čerpat moudrost z Božího slova, ze spisů církevních otců a duchovního teologického odkazu Východu a Západu." ( Kardinál S. Dziwisz) Bohatě fotograficky...
Paní Morris přibližuje životní osudy svého otce, významného představitele židovské obce a židovské kultury, Dr. Yeheskel Isidora Reicha. Životem Dr. Reicha procházejí dějinné události, promítají se na něm mnohá místa a mnohé lidské osudy...
Výstava k 100. výročí vzniku samostatného státu bude zaměřená především na region Boskovicka v rozsahu bývalého soudního okresu Boskovice, od období poloviny 19. století do konce První republiky. Přiblíží dění v regionu se zaměřením na...
Vít Ondráček vstoupil na výtvarnou scénu v roce 1978 v Brně, respektive, kvůli nesouhlasným postojům s tehdejším vládnoucím systémem vstoupil do její neoficiální části. Ovlivněn výtvarníky bratry Chatrnými, začal intenzivně experimentovat...
Na publikaci se podílel kolektiv autorů - text: Olga Sixtová, Daniel Polakovič a Arno Pařík. Fotografie: Dana Cabanová a Petr Kliment. Obrazový průvodce chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou...