Dlouhý pobyt boskovických Židů v Terezíně

vzdělávací akce
Přednáška Marie Wetterové

Co se dělo s Židy z Boskovic po té, co odjeli transportem Ac z Brna do Terezína? Jak dlouho se v Terezíně zdrželi a jaké osudy zažívali?

Přednáška Marie Wetterové od 17 hodin na Hradní 1 v Boskovicích.