Nabídka pro mateřské školy – školní rok 2023/2024

NABÍDKA EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ K VÝSTAVÁM:

Četníci na Boskovicku: od 30. října 2023 do 14. dubna 2024

Vydejte se do muzea vyřešit krádež bonbonů s využitím některých kriminalistických metod používaných četníky a získejte pochvalné uznání za vyřešený případ.

Děti si budou v menších skupinkách pod vedením lektora zkoušet různé kriminalistické metody četníků jako portrétní identifikaci, trasologii, daktyloskopii… a postupně z možných pachatelů odhalovat lupiče bonbonů. Všichni řešitelé dostanou na závěr pochvalné uznání a sladkou odměnu.

Součástí programu je i krátká komentovaná prohlídka, aby se děti seznámili s četníky, jejich dobovým vybavením, metodami apod.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Čtení pod lavicí: od 30. října 2023 do 23. února 2024

Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa

Kromě periodik, které četla generace rodičů, ale i prarodičů a praprarodičů, uvidí děti na výstavě i některé časopisy, které vychází dodnes jako Sluníčko, Mateřídoušku, Čtyřlístek, „Ábíčko“ apod.

Během programu si s dětmi ukážeme, jak vypadá komiks. Společně si přečteme krátký komiksový příběh a děti se následně pokusí vymyslet jeho konec. Pod vedením lektora si děti také zkusí různé kvízy a rébusy z vybraných časopisů a vyrobí si jednoduchou papírovou vystřihovánku.

Děti budou mít během návštěvy i prostor vyzkoušet si interaktivní prvky ve výstavě.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Výstava poštovních známek: cca půlka března až konec května 2024

(Přesný název výstavy a termín bude upřesněn začátkem roku 2024)

Na programu se děti seznámí s podobou, funkcí a motivy poštovních známek. Ve druhé části programu budou pro děti připravené interaktivní pošťácké úkoly.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Krása přírody: cca květen až konec září 2024

(název, termín výstavy a program bude upřesněn začátkem roku 2024)

Výstava cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) a herbářových kreseb Marie Dubské (1847-1918).

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ KE STÁLÉ EXPOZICI:

Archeologie hravě: od ledna 2024

Děti se mohou těšit na nové aktivity spojené s životem v pravěku. Na programu si budou moci prohlédnout a vyzkoušet repliky různých pravěkých nástrojů, vyzkoušet nové aktivity a odnesou si na památku i výtvor inspirovaný životem v pravěku.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti Boskovicka: jen od května do října

(expozice je umístěna ve sklepních prostorách, doporučujeme teplejší oblečení i v letních měsících)

S dětmi si pustíme dva krátké příběhy, které si rozebereme. Poté je pro ně připravena pohádková soutěž družstev o poklad a pohádková tichá pošta.

Alternativa programu pro skupiny, které příběhy viděly už loni:

Děti se seznámí s pohádkami a pověstmi regionu, zkusíme si vyslechnout jednu pohádku nejdříve v nářečí, poté ve spisovném jazyce. Děti si vyrobí papírové prstové loutky, aby si mohly pohádku zahrát.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Jede, traktor, jede: celoročně

Program pro mateřské školy se zaměřuje na roční práce na poli, pěstované plodiny a traktor jako významný pomocník v zemědělství.

Děti si prohlédnou vystavené exponáty, za pomoci jednoduchých aktivit si představíme roční práce na poli a ukážeme si malé mechanické modely přívěsných strojů k traktorům, které lidem usnadňují práci. Některé modely si i pustíme.

(Pro skupiny, které tento program již absolvovaly, je možná alternativa aktivit zaměřená v zimním období na sklizeň a krmení zvířat a v jarním období na výsev plodin.)

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA SEZÓNNÍCH EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ:

Čekání na zlaté prasátko: prosinec 2023

Program představí tradice a zvyky, které se váží ke Štědrému večeru. Jak se
na Štědrý večer lidé připravovali? Co vše se muselo nachystat? Z čeho všeho lidé
na Štědrý den věštili budoucnost? Součástí programu bude i ukázka tematických sbírkových předmětů jako jsou formy na pečení, vánoční ozdoby apod.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Přišlo jaro do vsi: březen až duben 2024

Děti se prostřednictvím jednoduchých říkanek rozloučí s „paní Zimou“
a přivítají „paní Jaro“, zahrajeme si tematické hry. Také si popovídáme, jaké radosti jim paní Zima odnáší, které jim naopak přináší paní Jaro. A proč je důležité, aby se roční období střídala. V rámci programu si děti společně vyrobí paní Jaro a paní Zimu, které s nimi odejdou do školky.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 30 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

 

Předplatné:

Třídám mateřských škol nabízíme možnost předplatného na školní rok 2023/2024 v hodnotě:

80 Kč/dítě

Předplatné zahrnuje:

· 5 libovolných edukačních programů z nabídky pro školní rok 2023/2024

· individuální prohlídky krátkodobých výstav a stálých expozic v budově Hradní 1, Synagogy Maior, Židovského obecního domu, Expozice historických zemědělských strojů během školního roku

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.