Nabídka výstav a programů pro druhý stupeň základní školy – školní rok 2023/2024

NABÍDKA K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

Skupinová návštěva výstavy bez výkladu pro skupinu nad 10 osob 20Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Když rozkvete krása (do 27. září)

Výstava cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) a herbářových kreseb Marie Dubské (1847-1918).

Edukační program je zaměřený na barvy, vůně a růst rostlin.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet dětí: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

NABÍDKA KE STÁLÉ EXPOZICI:

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s výkladem.

Bez výkladu: cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí na 60 až 90 minut dle zaujetí žáků. Prohlídka zahrnuje výklad lektora na cca 30 minut, instruktáž k interaktivním prvkům, přítomnost lektora po celou dobu Vaší návštěvy a jeho případnou pomoc s obsluhou interaktivních prvků. Cena 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Archeologie hravě: celoročně

Cílem programu je žáky seznámit s dochovanými exponáty z období pravěku a přiblížit jim život pravěkých lidí. Žáci si během první části programu vyzkouší například mletí obilí, tepání drátku, ve druhé části programu si zkusí provést i svůj vlastní archeologický výzkum a seznámí se s náplní práce archeologa v muzeu.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Život šlechtice ve středověku a raném novověku: celoročně

Cílem programu je přinést žákům srovnání, jaký byl život šlechtice ve středověku a v raném novověku, jaké musel mít znalosti a dovednosti, o co se musel starat, jak se musel prezentovat, jak důležitá byla šlechtická čest atd. Žáci si během programu vyzkouší techniku výroby kroužkové zbroje, budou si moci obléct kroužkovou košili nebo středověké oblečení, dále si zkusí psaní brkem a pečetění.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Pohádky a pověsti Boskovicka v malohanáckém nářečí: pouze od května do října

(expozice je umístěna v chladných sklepních prostorách, doporučujeme teplejší oblečení i v letních měsících)

Program zaměřený na malohanácké nářečí. Žáci uslyší několik krátkých audionahrávek příběhů vycházejících z bohaté ústní lidové tradice, kterou v našem kraji zaznamenávali badatelé už v polovině 19. století. K příběhům na žáky čekají interaktivní úkoly zaměřené na původ, hlavní znaky a zvláštnosti malohanáckého nářečí.

Místo konání programu: Hraběcí rezidence, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Délka programu: 90 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ:

Skupinová návštěva expozice bez výkladu nebo s výkladem.

Bez výkladu: cena pro skupiny nad 10 osob 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Komentovaná prohlídka expozicí délka 30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka prohlídky cca 30 minut

Zemědělství – od mechanizace po současnou vizi udržitelného zemědělství: celoročně

Cílem edukačního programu je studentům ukázat, že vynález spalovacího motoru byl pro zemědělství naprosto přelomový a zároveň je nechat zamyslet se nad významem současného zemědělství a jeho směřování k trvalé udržitelnosti.

Studenti si prohlédnout vystavené exponáty a pomocí metod rozvíjejících kritické myšlení si zkusí zodpovědět otázky vztahující se k současnému zemědělství. K absolvování programu nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti.

Místo konání programu: Historické zemědělské stroje, Nám. 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

Délka programu: 60 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ:

Komentovaná prohlídka synagogy a mikve s krátkým výkladem o historii boskovické židovské čtvrti 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy a mikve 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 60-90 minut

Komentovaná procházka židovskou čtvrtí s návštěvou Židovského obecního domu, synagogy, mikve a židovského hřbitova 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, délka cca 90-110 minut

Židovské zvyky a tradice: celoročně

V rámci programu si žáci vyzkouší, co to v každodenní praxi znamenalo být židem. Pomocí interaktivních prvků se seznámí s bydlením ve stísněných prostorách ghetta, s pravidly košer stravování i vybranými židovskými pokrmy a svátky. Součástí programu může být i návštěva rituální lázně (mikve) a synagogy.

Místo konání programu: Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice 680 01

Délka programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 90 minut

                            s návštěvou synagogy a mikve: 120 minut

Počet žáků: max. 30

Cena programu: bez návštěvy synagogy a mikve: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

                           s návštěvou synagogy a mikve: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Bližší informace Vám ráda poskytne a objednávky programů vyřídí Mgr. Tereza Randýsková (e-mail: randyskova@muzeum-boskovicka.cz, tel. 606 041 363).

Změna programu vyhrazena.