Středověké a raně novověké meče

vzdělávací akce
Středověké a raně novověké meče

Přednáška Mgr. Petra Žákovského, PhD. ( z Ústavu AV ČR Brno) a Mgr. Patricka Bárty o mečích jako technickém, archeologickém a kulturněhistorickém fenoménu.